Program Majetek

Program Majetek umožňuje komplexní a přitom jednoduchou evidenci dlouhodobého     i drobného majetku a jeho inventarizaci  dle aktuálně platné legislativy.

V programu je možno provádět všechny druhy odpisů - účetní, daňové i firemní.

Programy VIS jsou koncipovány formou stavebnice, proto si můžete vybrat a hradit pouze ty moduly, které pro svůj provoz opravdu potřebujete.

Moduly programu Majetek

 

Máte-li zájem o evidenci majetku, nabídneme Vám řešení přímo na míru.

Další informace