Přesun programu na jiný PC

Základní postup pro přenos programů VIS ze starého počítače na nový

POZOR: Neplatí pro systémy se síťovým modulem a s terminály pro  objednávání a výdej stravy

Upozornění
 • následující postup je možné použít pouze pro program bez síťového modulu a bez čipového/karetního systému, pro ostatní si objednejte provedení technikem VIS
 • následující postup je určen pro ProVIS 1.5 (Stravné 4.43, MSklad 1.32) a novější, pro starší verze si objednejte provedení technikem VIS
 • následující postup je určen pro znalého uživatele, pokud něčemu v postupu nerozumíte, doporučujeme objednání provedení technikem VIS
 • před zahájením přenosu si prostudujte celý postup a ujistěte se, že všem bodům rozumíte
 • před zahájením práce v přeneseném programu se ujistěte, že jste provedli všechny body postupu
 • provedení přenosu může být časově náročné a je vhodné si na něj vyčlenit čas, kdy odstávka programu nezpůsobí problémy v provozu
 • než zahájite ostrý provoz na novém počítači, starý počítač mějte k dispozici pro případ, že by bylo nutné se vrátit z různých důvodů k původnímu stavu
Postup
 • u nového PC zachovat stejné jméno/název stanice, jako měl počítač původní
 • z původního PC, kde je SW nainstalován (složky podle zástupců), zkopírovat celou složku VIS na nový PC
 • vytvořit zástupce na plochu nového PC, zkontrolovat parametry v zástupcích (pokud je program umístěný ve stejné složce, je doporučeno zkopírovat i zástupce)
 • nainstalovat VisualFoxPro RunTime
 • nainstalovat Dálkovou správu
 • spustit každý přenesený program ProVIS - Stravné, Sklad, Majetek, Účtárna,......
 • pokud z nějakého důvodu nebylo možné zachovat stejné jméno/název stanice, pak po spuštění programu potvrdit přejmenování stanice podle nového názvu
 • zkontrolovat, doplnit a elektronicky odeslat žádost o registraci programu (program je po dobu 70 dnů plně funkční i bez registrace, registrační číslo obdržíte zpravidla během 14 dnů na mail uvedený v registraci)
 • zkontrolovat seznam tiskáren v ProVISu, zda tam nejsou nastavené tiskárny z minulého počítače
 • vytisknout několik často používaných sestav fyzicky na tiskárnu pro ověření správnosti tisku - diakritika, stránkování, hustota tisku ...

 

Po přenosu je potřeba funkčnost programu pečlivě zkontrolovat ještě před nasazením do ostrého provozu. V některých provozech může být nutné ještě upravit tisk speciálních sestav (např. složenek), cesty pro export počtů, příkazů/výpisů z Banky, eventuelně zálohování.

Pokud budete potřebovat s přeinstalací/ nebo kontrolou pomoci, kontaktujte nás nejlépe s předstihem 1-2 pracovních dnů.