Přesun SW Stravné 5 na jiný PC

Základní postup pro přenos programu Stravné 5 ze starého počítače na nový

POZOR: Neplatí pro systémy se síťovým modulem a s terminály pro  objednávání a výdej stravy - v tomto případě objednejte provedení technikem VIS

Upozornění
 • následující postup je určen pro znalého uživatele, pokud něčemu v postupu nerozumíte, doporučujeme objednat provedení technikem VIS
 • před provedením upgradu si prostudujte celý postup a ujistěte se, že všem bodům rozumíte
 • před zahájením práce v přeneseném programu se ujistěte, že jste provedli všechny body postupu
 • provedení přenosu může být časově náročné a je vhodné si na něj vyčlenit čas, kdy odstávka programu nezpůsobí problémy v provozu
 • než zahájíte ostrý provoz na novém počítači, starý počítač mějte k dispozici pro případ, že by bylo nutné se vrátit z různých důvodů k původnímu stavu
Postup
 • na starém PC provést zálohu dat všech programů Stravné 5 pro každou databázi, kterou uživatel používá (lze zjistit v přihlašovacím dialogu z přihlašovacích profilů). Zálohy přesunout na nový PC nebo USB disk.
 • u nového PC zachovat stejné jméno/název stanice, jako měl počítač původní
 • z původního PC, kde je SW nainstalován (složky podle zástupců), zkopírovat celou složku VIS na nový PC
 • vytvořit zástupce na plochu nového PC, zkontrolovat parametry v zástupcích (pokud je program umístěný ve stejné složce, je doporučeno zkopírovat i zástupce)
 • spustit instalaci programu z tohoto odkazu
  • pokud SQL server nebude na novém PC, zvolit instalaci bez SQL serveru
  • vybrat složku se zkopírovaným programem Stravné 5 z původního PC (po výběru složky se přednastaví aplikační číslo pro instalaci)
  • provést přeinstalování programu (tím se do PC nainstalují potřebné knihovny NET a případně SQL server)       
 • spustit každý přenesený program Stravné 5 včetně různých profilů pro přihlášení (lze přepnout v dialogu po spuštění programu). Pokud se změnilo umístění SQL serveru nebo název instance, změnit parametry přihlašovacích profilů. Při prvním přihlášení program vytvoří na SQL serveru databáze podle původního nastavení a nabídne obnovu dat ze zálohy. Obnovu dat provést ze záloh vytvořených na původním PC.
 • pokud z nějakého důvodu nebylo možné zachovat stejné jméno/název stanice, pak po spuštění programu potvrdit přejmenování stanice podle nového názvu
 • zkontrolovat, doplnit a elektronicky odeslat žádost o registraci programu (program je po dobu 70 dnů plně funkční i bez registrace, registrační číslo obdržíte zpravidla během 14 dnů na mail uvedený v registraci)
 • zkontrolovat seznam tiskáren v ProVISu, zda tam nejsou nastavené tiskárny z minulého počítače
 • vytisknout několik často používaných sestav fyzicky na tiskárnu pro ověření správnosti tisku - diakritika, stránkování, hustota tisku, apod.
 • nainstalovat Dálkovou správu

 
Po přenosu je potřeba funkčnost programu pečlivě zkontrolovat ještě před nasazením do ostrého provozu. V některých provozech může být nutné ještě upravit tisk speciálních sestav (např. složenek), cesty pro export počtů, příkazů/výpisů z banky, eventuelně zálohování.
Pokud budete potřebovat s přeinstalací nebo kontrolou pomoci, kontaktujte nás nejlépe s předstihem 1-2 pracovních dnů.