Program Stravné

STRAVNÉ_ÚVODKA

 

Stravné je univerzální pomocník pro všechny typy stravovacích provozů. Slouží pro přehlednou evidenci strávníků, jejich stravování a plateb.

Nejlepší kamarád vedoucí školní jídelny v mateřské, základní, střední i vysoké škole
a závodní kuchyni.

 

Stravné používají naši zákazníci ve verzích 4 a 5. Stravné 5 – stravné nové generace, v sobě skýtá vše, co umí Stravné 4. Rozšiřuje to o nové funkce a posouvá o level výš. Zároveň je přehlednější, barevnější a uživatelsky přívětivější.

Programy Stravné 4 a Stravné 5 se skládají z velkého množství tak zvaných modulů. Ty jsou provozům nastavovány dle typu jejich povahy. Což v praxi znamená, že každý provoz používá jen ty funkce, které opravdu potřebuje.

Funkce, které ocení a využije každý
 • evidence strávníků a jejich objednávek
 • výběr a evidence peněz
 • e-mailová komunikace z programu se všemi či vybranými strávníky
 • objednávání internetem se Strava.cz
 • přihláška ke stravování (od verze 5.08)
 • rozdělení strávníků do kategorií podle typu platby, režimu stravování, dotací na stravu aj.
 • tisk měsíčních přehledů nejen po jednotlivých kategoriích hromadné přihlášky a odhlášky strávníků po skupinách
 • nastavení stravovacích zvyklostí pro konkrétního strávníka
 • tisk přehledů s denními i měsíčními obraty
 • export počtu strávníků do programu MSklad

Větší jídelny rozšíří svůj systém o chytré a odolné terminály pro rychlý a přehledný výdej stravy či objednací terminály sloužící pro změny přihlášek a odhlášek přímo na jídelně.

 

Stravné pro mateřské školy

V mateřské škole lze počty strávníků do programu zapisovat hromadně zpětně podle docházky. Při evidenci školného v programu je možné tisknout automaticky potvrzení o úhradě za školné, a to jednotlivě pro konkrétní dítě či hromadně pro všechny.

Mateřské školy navíc ocení Matriku. Tento modul lze použít ve školce samostatně, bez nutnosti zavádění programu Stravné na jídelně. 

Za 30 let existence přesně víme, co potřebují mateřské školy. Vše jsme pro vás přehledně znázornili v nové brožuře Mateřinka. 

Brožura Mateřinka

Poptávka Matriky

 

Více k matrice VIS se dozvíte v tomto videu.

 

 

 
Stravné, díky modulu Banka zpřehlední a zjednoduší práci s penězi

V programu Stravné je možné pracovat se všemi typy úhrad. Pro hotovostní platby je možné vytisknout pokladní doklad.
Bezhotovostní úhrady je možné provádět formou inkasa hromadným příkazem, převodem z účtu či srážkou ze mzdy. Práce s platbami se dá zautomatizovat pomocí modulu Banka.

S Bankou nejen, že budete vybírat peníze bezhotovostně za stravu, vybírat budete i za ostatní předpisy. Pod těmi si můžete představit v podstatě cokoliv, za co potřebuje získat od klienta peníze – školné, ubytování, stravné, školkovné samostatně i dohromady se stravou, družina, kroužky, internet, výlety... Vše lze zinkasovat přes Stravné. Stejně tak jednorázové předpisy, jako je návštěva kina.

Moderní provozy navíc nevybírají za každý jednorázový předpis peníze zvlášť, ale čerpají ze zálohy, kterou rodič zaplatí například na začátku školního roku. Toto je výrazné zjednodušení nejen pro školu, ale i rodiče, který díky Strava.cz sleduje čerpání prakticky online na svém telefonu či počítači. 

 

 
Propojte své systémy v jeden dokonalý celek

Stravné skvěle komunikuje se školskými systémy. Díky tomu lze strávníky zadávat do Stravného jednoduchým importem ze školského systému. Navíc, je-li strávník přihlášen do aplikace školského systému, proklikne se přímo, bez zadávání hesla do Strava.cz.

Přidáte-li k tomu i náš přístupový a docházkový systém Otvírák, který komunikuje jak se školským systémem a Stravném, tak se Stravou.cz, získáte pak silného spojence pro vaší každodenní práci.

 

Začít nikdy nebylo jednodušší

Začněte tím, že nás kontaktujete. 

Kontaktujte nás

 

Po tom, co s vámi vybereme to nejlepší řešení pro vás, přijede náš odborný technik na váš provoz, kde Stravné nainstaluje a naučí vás základní operace. Školení trvá cca dvě hodiny a vy jste pak ihned schopni začít s programem pracovat. Dle domluvy pak následuje druhá, případně další návštěva, kde se naučíte další operace v programu.

Celou dobu jsme vám k dispozici na Vzdálené servisní podpoře, kde vám rádi se vším poradíme. Nedílnou součástí ulehčení práce s programy jsou i přehledné návody v poradně nebo formou videí, jako Webináře VIS.

 

Vše, co potřebujete vědět se dozvíte v tomto videu.

Důležité odkazy

Podívejte se na videoukázku

Základní operace v programu Stravné 5

Základní moduly programu Stravné

Rozšiřující moduly programu Stravné

Nové verze - vylepšené i nové funkce - podívejte se, co je nového

Přechod na Stravné 5

 

Mějte neustále aktuální programy

Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci

 • nárok na trvalé užívání nejnovější verze programů
 • zrovnoměrnění zatížení rozpočtu (náklady na software jsou rozloženy rovnoměrně do ročních paušálních poplatků)
 • nečekaná změna legislativy vyžadující změnu softwaru nezpůsobí mimořádnou zátěž rozpočtu
 • neomezená možnost dokupovat rozšiřující moduly pouze za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizace celého softwaru

Objednávka průběžné aktualizace programů