Program MSklad

 

Program pro vedení skladové evidence pro provozy hromadného stravování umožňuje speciální nastavení pro školní jídelny MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a závodní jídelny.

 

Díky intuitivnímu ovládání nabízí program  MSklad jednoduchou a přehlednou evidenci skladových příjemek a výdejek a také rychlé vytvoření inventurní sestavy. Uzávěrku na konci měsíce provádí program.

Příjemky je možné zapisovat podle dodacího listu    v celkové nebo jednotkové ceně, v ceně s DPH anebo bez DPH. Výdejky je možné členit podle druhu výdaje a podle druhu jídla.

Díky MSkladu můžete jednoduše sledovat více nezávislých finančních limitů i minimální zásobu skladu.

 

 

Spotřební koš

Spotřební koš umožňuje vyhodnocení spotřeby jednotlivých skupin surovin - mléko, vejce, tuky, cukry, ovoce - a nabízí kontrolu plnění předepsaných hygienických norem pro školní jídelny MŠ, ZŠ a SŠ.

Spotřební koš dokáže sledovat odděleně spotřebu rostlinných a živočišných tuků, plnění spotřebního koše si můžete vytisknout za libovolné období.
Vyhodnocení spotřebního koše je možné rozdělit podle finančního limitu anebo podle druhu výdeje.

Finanční bilance

Modul Finanční bilance porovnává skutečné náklady na suroviny s finanční normou. V programu ji můžete sledovat za libovolné období a trendy za zvolené období si můžete znázornit také graficky.

Finanční bilanci je možné sledovat zvlášť pro různé finanční limity, pro různé druhy jídel či samostatně pro hlavní a vedlejší výdej.

 

Normování stravy

Díky velkému množství vzorových receptur na obědy i svačinky si snadno přímo v programu sestavíte jídelníček pro jakýkoli stravovací provoz. Vytvořené jídelníčky pak můžete jednoduše upravovat, tisknout v různých variantách i zveřejňovat na webu nebo posílat e-mailem.

V jídelníčkové nápovědě hned vidíte, kdy jste danou recepturu naposledy vařili, a vybrané jídelníčky můžete kdykoli opakovat. Program Vám na základě připraveného jídelníčku sám spočítá odhad spotřebního koše a finanční bilance.

S modulem  Receptury a normování si jednoduše vytvoříte žádanku na daný den podle skupin a počtů strávníků. Zpětně ji snadno opravíte podle skutečnosti - množství materiálu, výměna materiálu, přidání anebo zrušení materiálu - a vytvoříte automatickou výdejku ze žádanky.

 

Programy VIS jsou koncipovány formou stavebnice, proto si můžete vybrat a hradit pouze ty moduly, které pro svůj provoz opravdu potřebujete.

Základní moduly programu MSklad

Rozšiřující moduly programu MSklad

 

 

Chcete mít neustále aktuální programy?

Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci
  • nárok na trvalé užívání nejnovější verze programů
  • zrovnoměrnění zatížení rozpočtu (náklady na software jsou rozloženy rovnoměrně do ročních paušálních poplatků)
  • nečekaná změna legislativy vyžadující změnu software nezpůsobí mimořádnou zátěž rozpočtu
  • neomezená možnost dokupovat rozšiřující moduly pouze za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizace celého software

Objednávka průběžné aktualizace programů