Základy účetnictví a kontrola ŠJ

NA TENTO KURZ SE JIŽ NENÍ MOŽNÉ PŘIHLÁSIT!

 

Dvoudenní seminář, ve kterém získáte přehled a informace o účetnictví, kontrole, efektivitě a cenách ve školní jídelně. Seminář nevyžaduje žádné předchozí znalosti účetnictví. Je vhodný pro vedoucí, ředitelky a účetní školních jídelen. Znalá účetní může vynechat úvodní část cca 1,5 hodiny. Dle zájmu účastníků lze seminář v závěru doplnit o některé z doplňkových témat z oblasti řízení a rozvoje školní jídelny.

 

Aktuální seminář - Ekonomické minimum vedoucí ŠJ

Na konci semináře:

budete ovládat základní pojmy a principy podvojného účetnictví,

získáte tipy, jak efektivně pracovat,

naučíte se, jak správně zkontrolovat miniaudit,

načerpáte pro sebe i svoji jídelnu nové znalosti a poznatky, náměty a inspiraci,

získáte širší přehled o fungování a ekonomice školní jídelny.

Termíny :           7.-8.10.2021 9:00-18:00h  ZRUŠENO

Místo:                Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
                          532 11 Pardubice, budova B, 1. PP, zasedací místnost č. 2001.

Lektor:               Ing. Vladimír Bureš

Cena:                2.300 Kč bez DPH


Odměnou Vám budou nejen získané vědomosti, ale také nová přátelství s Vašimi kolegyněmi z oboru.

 

Hlavní témata kurzu:

Základy účetnictví pro vedoucí školních jídelen

Odevzdáváte každý měsíc uzávěrku školní jídelny? Nacházíte rozpory? Nemůžete najít společnou řeč s ekonomkou? Nerozumíte jejím požadavkům?

Na praktických příkladech z prostředí školní jídelny vysvětlíme základní pojmy a principy podvojného účetnictví. Seminář je určen všem, kteří podvojné účetnictví nikdy nestudovali a nebo si potřebují základní znalosti oživit. Získané znalosti pomohou vedoucí jídelny lépe chápat požadavky ekonomky a snáze řešit rozpory zjištěné při kontrole uzávěrky. Základní znalosti účetních principů jsou důležité i pro dobré zvládnutí kontrolních mechanismů školní jídelny, které budou probírány v navazující přednášce.

Kontrola uzávěrky skladu a stravného

Našli jste někdy chybu ve skladu či stravném po několika měsících a nevěděli, jak to napravit? Míváte starosti, zda jste uzávěrku provedli a odevzdali správně, zda jste nepřehlédli nějakou chybu? Nemohli jste se někdy shodnout s účetní, zda je chyba u vás nebo u ní?

Na semináři se dozvíte, jak se ve školní jídelně neustále mění ekonomické hodnoty a jak na sebe navazují. Zjistíte, co je pro řádnou kontrolu uzávěrky důležité a na čem naopak vůbec nezáleží. Zjednodušíte si Vaše pracovní postupy. Ukážeme si základní principy velmi jednoduché, rychlé a přitom spolehlivé kontroly uzávěrky. Při využití získaných poznatků v praxi získáte během 10 minut jistotu, že máte uzávěrku provedenou správně, případný rozpor objevíte ještě předtím, ještě před tím, než uzávěrku odevzdáte. Po uzávěrce budete klidně spát - účetní Vám ve vaší uzávěrce již žádnou chybu neobjeví.

Ekonomický miniaudit

Nutí Vás nadřízený do úspor a Vy už nevíte, kde ubrat? Potřebujete mít jistotu, že ekonomická efektivita jídelny je na dobré či dokonce výborné úrovni? Chcete vědět, jak velmi rychle z několika málo ekonomických údajů zjistíte, jak na tom opravdu jste a jaké je srovnání vaší jídelny s ostatními obdobnými jídelnami?

Na semináři se seznámíte se základními ekonomickými postupy hodnocení jídelny a získáte silné argumenty pro jednání s nadřízeným nebo zřizovatelem o výši dotace pro jídelnu a o potřebném počtu pracovníků a správné výši jejich mezd.

Kalkulace cen

Potřebujete mít jistotu, že máte správně stanovené ceny v doplňkové činnosti? Víte, proč má cena obsahovat ziskovou přirážku, i když nemusí?

Na semináři se dozvíte, jak správně stanovit mzdové i režijní náklady na 1 porci i v případech, kdy jídelna vytváří více obtížně porovnatelných produktů (obědy různých velikostí, svačiny, provoz bufetu, výroba polotovarů, atd.)

 

Lektor:

Ing. Vladimír Bureš

Dříve 10 let výzkumný pracovník, nyní již 30 let úspěšně řídí středně velkou SW firmu. Po celou svou profesní kariéru se osobně věnuje školení pracovníků, posledních 11 let především v oblasti managementu.