Program Organizace

Program Organizace nabízí podporu pro efektivní řízení stravovacího provozu.

V programu najdete nejdůležitější zákonné normy, které se dotýkají  hromadného stravování. Navíc si z dokumentů můžete jednoduše vyfiltrovat pouze pasáže, které se týkají problematiky stravovacích provozů.

Nemusíte tedy číst celé dlouhé zákony či vyhlášky, abyste našli potřebnou informaci. K důležitým pasážím jsou připojeny také odborné komentáře a výklad dané problematiky.

Snadno si sestavíte vlastní příručku pro sledování kritických bodů přímo na míru vašemu provozu. Data zůstávají uložena v programu, a proto příručku kdykoli jednoduše upravíte či doplníte. V programu najdete také kompletní Metodiku pro zavedení systému HACCP.

Stejně pohodlně si z programu vygenerujete provozní řád či sestavíte výčet povinností pro jednotlivé pracovníky dle pracovního zařazení na provozovně.

V programu najdete také odborná pojednání o aktuálních problémech v hromadném stravování s odkazy na platnou legislativu.

Práci Vám usnadní i mnoho vzorových dokumentů, které si jen drobně upravíte a přizpůsobíte vašim potřebám. Najdete zde vzor protokolu o provedení interního auditu HACCP, štítky s alergeny pro prodej zboží v bufetu, vzor potvrzení o úhradě školného a mnoho dalších.

Program Organizace je součástí každé Smlouvy o průběžné aktualizaci programů. S jeho nastavením vám rádi pomohou naši konzultanti.

Objednat pomoc s nastavením